ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bilim Dalı Patoloji İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 65-69

Anahtar Kelimeler: Çocuk, enflamatuvar bağırsak hastalığı
Özet

Enflamatuvar bağırsak hastalığı  olgularının %20’sinde yakınmalar çocukluk yaş döneminde başlar. 
Amaç: Bu çalışmada Kasım1990 ve Kasım 2006 tarihleri arasında bilim dalımızda enflamatuvar bağırsak hastalığı tanısıyla izlenen olguları değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalımızda enflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı ile izlenen 38 olgunun tanı özellikleri ve tedavileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Olgularımızın 31’i ülseratif kolit, yedisi Crohn hastası idi. Tanı sırasındaki yaş ortalamaları 9,1 yaş idi. Crohn hastalığında yaş ortalaması 10,5 yaş, ülseratif kolitte 8,4 yaş idi. Tanı alıncaya kadar geçen süre ortalama 5,1 ay olup Crohn hastalığında 6,8 ay, ülseratif kolitte 4,5 ay olarak bulundu. En sık başvuru yakınmaları kanlı dışkılama, karın ağrısı, ishal ve kilo kaybı idi. 
Çıkarımlar: Büyüme geriliği ve karın ağrısı Crohn hastalığında (%71), kanlı dışkılama ülseratif kolitte (%87) daha belirgindir. Çocukluk çağında ülseratif kolitin pankolitle, Crohn hastalığının ileo-kolonik tutulumla görülme sıklığı daha fazladır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018