ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk acil gözlem birimlerinin çocuk hastalar için kullanımı: bir üniversite hastanesinin izlenimleri
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Birimi, Ankara  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 61-64

Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk, gözlem birimi
Özet

Amaç: Sık görülen çocukluk çağı hastalıkları için yataklı servisler dışında bir seçenek olan acil gözlem birimlerinin nasıl kullanıldığını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servis’inde yer alan Çocuk Acil Gözlem Birimi’ne 1 Ocak-31 Aralık 2006 tarihleri arasında yatan olguların demografik özellikleri, tanıları, hastanede kalış süreleri acil servis hasta kayıt defterinden ve hasta dosyalarından elde edilen veriler doğrultusunda geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Bir yıl içinde Çocuk Acil Polikliniği’ne başvuran 22,286 olgudan, 919’u (%4,1) yataklı servislerde; yaşları 1-228 ay arasında değişen 243’ü kız, 292’si erkek 535 (%2,4) hasta ise Acil Gözlem Birimi’nde izlendi. Acil Gözlem Birimi’ne yatan hastaların yatış tanıları sırasıyla travma (164/535), zehirlenme (111/535), solunum sistemi hastalıkları (65/535) ve nörolojik hastalıklar (61/535) idi. Tüm olguların 494’ü yirmidört saatten kısa , 41’i yirmidört saatten daha uzun süre Acil Gözlem Birimi’nde izlendi. Olguların 439’u (%82) Çocuk Acil Gözlem Birimi’nden taburcu edilirken, 96 olgu izlem ve tedavilerin devamı için ilgili servislere devredildi.
Çıkarımlar: Bir yıl içinde Acil Servis’ten yataklı servislere ve Acil Gözlem odalarına yatan hasta sayıları göz önüne alındığında, Acil Gözlem Birimi’nde izlenen 535 olgunun %82’sinin Acil Gözlem Birimi’nden taburcu edilmiş olması, yataklı servislere gereksiz hasta yatırılması ve gereksiz tetkik yapılmasını engellemede, hastanede kalış süresini azaltmada, klinik bulguları şüpheli olan olguların tanı ve tedavilerinin gecikmesini önlemede, hastanın daha çabuk taburcu edilerek hasta memnuniyetini arttırmada önemlidir. Bu nedenlerle, acil gözlem birimleri, çocuk hastaların belli durumlarda daha iyi değerlendirilmesini ve tedavilerinin yapılabilmesini sağlamak için çocuk acil servisleri içinde hastanelerin olanaklarına göre bulundurulması gereken alanlardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018