ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu
1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 57-60

Anahtar Kelimeler: Anneler, ateş, çocuk, korku
Özet

Amaç: Çalışma, annelerin ateş konusundaki bilgi, düşünce ve uygulamaları, ateşten korkma durumları ve ilişkili etmenleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, dört aylık süreçte Ege Ünivtaersitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran ve 0-6 yaş grubu çocuğu olan 426 anne ile yapıldı. Veriler açık uçlu ve çoktan seçmeli 17 sorudan oluşan anket formuyla toplandı; sayı, yüzdelik ve ki-kare analizleriyle değerlendirildi.
Bulgular: Annelerin %36’sı 37oC’den daha düşük vücut ısısını ateş olarak kabul etmekte, %83’ü ateşin çocukları için zararlı olduğunu düşünmekte, %92,3’ü çocukları ateşlendiğinde korku ve endişe duymaktaydı. Nöbet geçireceği düşüncesi en önemli korku nedeniydi. Hatta annelerin %12’si ateşlendiğinde çocuklarının öleceğinden endişelenmekteydi. Annelerin eğitim düzeyi arttıkça ateş korkusu azalmaktaydı. Çocukları ateşlendiğinde annelerin %28,9’u doktora danışmadan ateş düşürücü ilaç kullanmakta, %19’u soğuk su ve %7,7’si alkol/sirkeli su uygulama gibi hatalı uygulamalar yapmaktaydı. 
Çıkarımlar: Annelerin çoğunda ateş korkusu vardı; etkileyen etmenler annelerin eğitimi, çalışma durumu ve çocuğun daha önce nöbet geçirip geçirmemesiydi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018