ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu
1 Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Polikliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 121-124

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, kompleks parsiyel epilepsi, psişik, varsanı
Özet

Temporal lob epilepsisinin bulgusu olarak insanları hayvanlara benzetme şeklinde yapılanmış varsanıları olan, psişik belirtilerle seyreden bir kompleks parsiyel epilepsi olgusu sunulmuştur. Çocukluk çağında iktal bulgu olarak bu tür bir psişik fenomen daha önce bildirilmemiştir. Bu belirtinin taraf seçmesinin değeri araştırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018