ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İlaç zehirlenmeleri ve hastane maliyetleri
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 103-106

Anahtar Kelimeler: Çocuk, acil, ilaç, zehirlenme, maliyet
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne başvuran ilaç zehirlenmesi olgularının demografik özellikleri, kullandıkları ilaçların türleri ve hastane maliyetleri incelenerek ülke ekonomisine getirdiği yükün saptanması ve alınacak önlemlerin planlanmasıdır.  
Gereç ve Yöntem: İlaç zehirlenmesi nedeniyle başvuran olguların dosyalarında yer alan epikrizler ve Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde yer alan hastane maliyetleri incelenmiştir. 
Bulgular: Ergenlik dönemdeki olgular, çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilen ve intihar girişimi oldukları düşünülen olgular olup oyun çocukluğu dönemindekiler ise kaza sonucu ilaç zehirlenmesi olarak değerlendirilmiş olgulardır. Olguların iki yıllık toplam hastane maliyetleri 45608 YTL’dir. İntihar girişimi olduğu düşünülen olguların ortalama hastane maliyetleri 405,1±240,8 YTL, kaza olduğu düşünülen olguların ise 245,7±169 YTL’dir.
Çıkarımlar: Çalışmamızın sonuçları çocukluk çağı zehirlenmelerinde koruyucu önlemlerin geliştirilmesinde ve hastane maliyetlerinin azaltılmasında en etkili yöntemin eğitim olduğunu ve bu sayede çocukluk çağı zehirlenmelerinin ülke ekonomisine getirdiği yükün azalacağını göstermiştir. Ayrıca çocukları zehirlenmelerden korumak için cezaların ağırlaştırılmasını da içeren ülke politikasının geliştirilmesinin gerektiğini  düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018