ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Çocuklarda idrar enkontinansı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 133-135

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, enürezis, idrar enkontinansı
Özet

İdrar enkontinansı çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur ve istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Bilinen en önemli nedenleri; mesanenin olgunlaşmasındaki yetersizlik, tuvalet eğitimi sırasındaki yanlış davranışlar, idrar yolu enfeksiyonları, alt üriner sisteme ait anatomik bozukluklar ve sinirsel sorunlardır. Çocukluk çağında sinirsel olmayan nedenlere bağlı idrar kaçırmalar daha sıktır. İşeme bozukluğunun idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Etiolojinin ve doğru tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi için ayrıntılı değerlendirme gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018