ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 29-31

Anahtar Kelimeler: Böbrekte mantar topu, kandida, yenidoğan yoğun bakım birimi
Özet

Kandidiyazis, yenidoğan yoğun bakım birimlerinde ortaya çıkan ölümcül enfeksiyonlardan birisidir. Burada, böbrek mantar topu saptanan zamanından önce doğmuş bir yenidoğan sunulmuştur. Hasta 45 gün yenidoğan yoğun bakım biriminde, 15 gün de beyin cerrahisi kliniğinde tedavi edildikten sonra, üriner sistem ultrasonografisinde sol böbrek pelvisinde hiperekojen bir kitle saptandı. İdrar kültüründe Candida albicans üredi ve flukonazol ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu olgu bildirimi ile, sepsis bulguları olmaksızın da tek başına böbrek kandidiyazisin görülebileceği; hastalığın erken tanısında ve izleminde ultrasonografinin en değerli yöntem olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018