ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Akut lösemili hastalarda hiperlökositoz tedavisinde basit ve etkili kan değişimi yöntemi (ön sonuçlar)
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 24-28

Anahtar Kelimeler: Aferez, hiperlökositoz, lösemi tedavisi, transfüzyon
Özet

Amaç: Akut lösemi çok yüksek lökosit değerleri ile karşımıza çıkabilir. Lökoferez birçok hastada yüksek blast sayısını etkin olarak azaltmaktadır ve erişkin hastalarda lökosit sayısını hızla azaltmak için kullanılmaktadır. Ancak bu işlem pahalıdır ve kan merkezi görevlilerinin sürekli ilgilenmelerini gerektirir. Ayrıca küçük hastalarda vücut dışı dolaşımın hesaplanması ve sisteme ayrıca eklenmesi gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada hiperlökositozu olan lösemili çocuk hastalarda lineer peristaltik enfüzyon pompası ile kan değişimi kullanılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Pompanın yardımı ile hastadan çekilen kan miktarı kadar kan ürünü diğer bir pompa yardımıyla geri verilerek hastanın “izovolümetrik” durumu sağlanmış olur. 
Bulgular: Çalışmaya yaşları 3 ay ile 12 yaş arasında değişen 11 hasta alındı. İki hasta iki yaşından küçüktü, altı hasta 20 kg’ın altında idi. Ortalama kan değişim süresi 33 saat, ortalama kan değişim miktarı 2 382 ml idi. Hastaların başlangıç lökosit düzeyleri ortalama 393 600/mm3 işlem sonu lökosit sayıları 67 982/mm3 idi. Hiçbir hastada yan etki gözlenmedi. 
Çıkarımlar: Hiperlökositozlu hastalarda lineer peristaltik enfüzyon pompası yardımıyla kan değişimi yöntemi, kullanım kolay, ucuz ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018