ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yeni açılan çocuk yoğun bakım birimimizdeki mekanik vantilasyon uygulamalarımızın ilk sonuçları
1 TC Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Birimi, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 99-101

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk yoğun bakım birimi, komplikasyon, mekanik vantilasyon, ölüm oranı
Özet

Amaç: Yeni hizmete açılan çocuk yoğun bakım birimimizde (ÇYBB) izlediğimiz hastalardan mekanik vantilasyon (MV) tedavisi alanlarla ilgili ilk verilerimizin elde edilerek bundan sonraki zaman sürecinde ÇYBB’nin hizmet niteliğinin geliştirilmesine yönelik hedeflerimizin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmete giren Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde (ÇYBB) Aralık 2006-Şubat 2008 arasındaki 15 aylık dönemde izlenen 186 hasta geriye dönük olarak değelendirildi. 
Bulgular: İzlemleri sırasında hastaların 76’sına (%40,9) MV uygulandı. Bu hastalarda MV uygulama gerekçeleri 36 (%47,4) solunum yetersizliği, 11 (%14,5) kardiyovasküler yetersizlik, 16 (%21,0) merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı ve 13 (%17,1) güvenli hava yolu sağlamaktı. Hastaların 26’sında (%33,8) MV’ye bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar gelişti. Tüm hastaları içine alan ölüm oranımız %22,6 iken, MV uygulanan hastalarımızın ölüm oranı ise %55,3 olarak saptandı. 
Çıkarımlar: Ülkemizde her yönden donanımlı ÇYBB’lerinin sayısı arttıkça MV tedavisi ile ilgili veriler de hiç kuşkusuz artacak ve bu sayede MV tedavisi gereken hastalara daha faydalı olunacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018