ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Subakut sklerozan panansefalit (SSPE)
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 72-79

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kızamık, subakut sklerozan panansefalit
Özet

Subakut sklerozan panansefalit (SSPE), nörodejeneratif bir hastalıktır. Kızamık virüsünün beyinde oluşturduğu süregen enfeksiyon ile belirgindir. Virüsün süregenliğinin ve reaktivasyonunun mekanizmaları bilinmemektedir. Hastalarda, genellikle davranış değişiklikleri, miyoklonus, demans, görme bozukluğu, piramidal ve ekstrapiramidal bulgular vardır. Hastalığın henüz etkili ve kesin bir tedavisi yoktur. Gelişmiş ülkelerde sıklığında azalma olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde sık görülmektedir. Kızamığa karşı etkin aşılama, bu hastalık için şu andaki tek çözümdür. Bu yazıda SSPE ile ilgili kapsamlı bilgi verilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018