ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında yaralanma kontrolü: Ailenin davranışı ve güvenlik danışmanlığı
1 Alman Hastanesi, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Aile Sağlığı Anabilim Dalı,İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ana-Çocuk Sağlığı Yüksek Lisans Programı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Birimi, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 127-134

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuk, davranış, güvenlik danışmanlığı, kaza, yaralanma kontrolü
Özet

Amaç: Bu araştırma, yaralanan çocukların  ailelerinin olası kaza riskleri ve kazaları önleme konularında bilgi ve davranışlarını belirlemek, ardından bireysel güvenlik danışmanlığı sunabilmek amacıyla yürütüldü.
Gereç ve Yöntem: Travma ve Acil Cerrahi Birimi’ne  yaralanma nedeniyle başvuran  0-14 yaş grubu çocuklar ve aileleri (Grup 1), Genel Pediatri Bilim Dalı Polikliniği’nde izlenen, olgu grubu ile aynı yaşta ve cinste kontrol grubu (Grup 2) ile görüşülerek,  anket aracılığıyla veri toplandı. Risk taşıyan durumlara yönelik danışmanlık yapıldı. 
Bulgular: Anne-babaların yaşlarının  küçük, eğitim düzeylerinin düşük olması, geniş ailede yaşamak, ilk çocuk olmak, sağlık güvencesinin olmayışı yaralanmaya yol açan başlıca risk etkenleri olarak belirlendi. Grup 1’de ailelerin korunmaya yönelik bilgi ve tutumlarının anlamlı ölçüde yetersiz olduğu gözlendi (p<0,001). Kontrol grubunda daha fazla sayıda aile, yaralanmaların önlenmesi konusunda bilgilenmişti (p<0,001). Grup 2’de  daha çok sayıda  aile, yaralanmaların önlenebileceği düşüncesini taşımaktaydı (p<0,001).   
Çıkarımlar: Yaralanma risklerini belirleyen başlıca etmen, ailenin eğitim düzeyi ile kazalardan korunma bilincidir. Sağlık kuruluşlarında, yaralanma kontrolü ile ilgili temel eğitim ve danışmanlık, korunmayı sağlayan en önemli etkendir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018