ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Benign paroksismal tortikollis
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 35-37

Anahtar Kelimeler: Benin paroksismal tortikollis, süt çocukluğu
Özet

Benign paroksismal tortikollis (BPT) yaşamın ilk aylarından itibaren görülen ve başın birkaç saat ya da gün boyunca bir tarafa doğru eğilmesi ile giden epizodik bir hastalıktır. Ataklar sırasında kusma, terleme, solukluk, huzursuzluk ve dengesiz yürüme gibi belirtiler görülebilir. Kendi kendini sınırlayan bir hastalık olup üç ile beş yaşları arasında sonlanır. Ayırıcı tanıda gastroözofageal reflü, torsiyon distonisi, arka çukur ve kraniyoservikal bileşke anomalileri düşünülmelidir. Bu yazıda, benin paroksismal tortikollisli bir olgu sunularak gereksiz ve pahalı tetkiklerin yapılmasının önlenmesi ve klinik seyirin bildirilerek ailenin telaşının giderilmesi amacıyla hekimlerin dikkatlerinin bu hastalığa çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018