ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 29-34

Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, bilgi, pediatrist
Özet

Amaç: Genel pediatri uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyi etkin kontrol için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, pediatristlerin çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusunda bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya astım tedavisi konusundaki yedi toplantıya katılan 52 pediatrist alındı. Toplantı öncesinde 23’ü astım, 19’u kendi uygulamaları hakkında toplam 42 soruluk anket uygulandı. 
Bulgular: Verilen yanıtlar arasında asistanlık yapılan hastane fark yaratmazken, muayenehane varlığı ve çalışma süresinin fark oluşturduğu belirlendi. “Sistemik steroidlerin akut astım alevlenmesinde rolü vardır” cümlesini, muayenehanesi olan pediatristlerden %82,4’ü, olmayanların %47,1’i doğru değerlendirdi (p= 0,014). Akut astım alevlenme sırası ve sonrasında pediatrik alerji merkezine sevk etme, muayenehanesi olanlarda anlamlı düşüktü (sırası ile p= 0,002 ve p= 0,016). Pediatrist olarak çalışma süresinin astımda inhale steroid kullanımı konusundaki bilgiyi etkilediği belirlendi (p= .005). 
Çıkarımlar: Sonuç olarak, uzmanlık süresi ve muayenehane varlığının, genel pediatristlerin astım ve tedavisi konusundaki bilgi ve uygulamalarını anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Bu sonuçlarla astımlı çocuklara daha standardize ve etkin bakım sağlanabilmesi için mezuniyet sonrası eğitimin gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018