ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Glükoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars ; : 35-38

Anahtar Kelimeler: Glükoz-6-fosfat dehidrogenaz, hemolitik anemi, pediatrik, tanı, tedavi
Özet

Glükoz-6-fosfat dehidrogenaz  (G6PD) tüm hücrelere redüksiyon gücünü oluşturan redükte nikotin adenin dinükleotid fosfatı sağlayan pentoz fosfat yolunun ilk enzimidir. G6PD eksikliği dünyada en sık rastlanan eritrosit enzim eksikliğidir ve 400 milyondan fazla insanı etkilemektedir.  G6PD eksikliği X’e bağlı geçiş gösteren G6PD genindeki mutasyonlardan kaynaklanan bir hastalıktır. Klinik bulgular ekzojen ajanlarla tetiklenen akut hemolitik anemi, kronik hemolitik anemi, yenidoğan sarılığı ve favizmdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018