ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Anemilerin sınıflandırılması
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 6-13

Anahtar Kelimeler: Anemik çocuk, sınıflandırma, tanı
Özet

Bu bölümün amacı, aneminin genel sınıflandırılması ve başlangıç laboratuvar incelemeleri ile hastaya tanısal yaklaşımı sağlamaktır. Anemi milimetre küpte hemoglobin (Hb) konsantrasyonu, hematokrit (Hct) ya da eritrosit (RBC) sayısının azalması olarak tanımlanır. Anemiler fizyolojik ve yapısal olarak sınıflandırılabilir. Anemik hastaya ilk tanısal yaklaşım ayrıntılı öykü, fizik muayene ve az sayıda temel laboratuvar testlerini içerir. Periferik kan yayması anemi tanısında çok faydalıdır. Klinisyen bu düşünce sistematiği ile düşünür ise direkt tarama testleri yapılır ve gereksiz konsültasyonlardan kaçınılmış olunur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018