ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Anemik hastada iyi öngörü
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kan Hastalıkları Bilim Dalı, Samsun  
Turk Pediatri Ars ; : 1-5

Anahtar Kelimeler: Anemi, laboratuvar, pediatrik, tanı
Özet

Anemi kan hastalıkları ile uğraşan kişiler kadar bütün hekimlerin ortak olarak ilgilendikleri bir hastalık grubudur. Anemi tanısının bir akış şeması üzerine tetkiklerin sıralanarak yapılması gereksiz tetkikleri azaltır ve tanıların atlanmasını engeller. Böyle bir şemada belkemiğini meydana getiren tetkik ve bunlardaki ölçütlerin iyi seçilmesi gerekir. Tam kan sayımı, ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit dağılım eğrisi (RDW), serum demiri, retikülosit sayımı, hemoglobin elektroforezi ve direkt Coombs testi bu şemanın en önemli ölçütleridir. Yalnız başına Hb düşüklüğü, düşük MCV ve artmış RDW bile çocukluk çağının en sık anemisi olan demir eksikliği anemisini büyük bir oranda tahmin ettirir. Demir tedavisine yanıt verilmesi tanıyı doğrular. Yazımızdaki akış şemasının anemi ayırıcı tanısının yapılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018