ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Ezilme sendromu
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 43-47

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, deprem, ezilme sendromu
Özet

Ezilme sendromu, travmaya bağlı rabdomiyoliz sonucunda ortaya çıkan ve pek çok dahili ve cerrahi komplikasyona yol açan sistemik bir hastalıktır. Ezilme sendromuna bağlı akut böbrek yetersizliğinin (ABY) patojenezi iki başlık altında incelenebilir: 1) Rabdomiyoliz ve 2) Rabdomiyoliz zemininde ortaya çıkan ABY. Kasların basıya uğraması (baromiyopati) rabdomiyolize neden olur. Rabdomiyoliz terimi çizgili kas hücresinin bütünlüğünün bozulup, içindeki maddelerin dolaşıma geçmesini ifade eder. Öte yandan sodyum, klorür ve su da kas hücresi içine girer ve hücre şişmesi (kompartman sendromu) ortaya çıkar. Rabdomyoliz zemininde ABY'nin gelişiminde çeşitli etmenlerin etkisi vardır. Bunlar içinde en önemlisi, kompartman sendromunun yol açtığı hipovolemi nedeniyle böbrek perfüzyonunun bozulmasıdır. Kas travması olan tüm olgularda ezilme sendromu ve ABY ortaya çıkmaz. Bu sendrom çocuklarda daha da nadirdir. Rabdomiyolizin en önemli belirteci serum kreatin fosfokinaz düzeyinin yükselmesidir. Öte yandan en hayati laboratuvar bulgusu hiperkalemidir. Tıbbi girişimler açısından ABY’nin önlenmesi çok önemlidir. Bu amaçla hastalara uygun sıvı desteğinin yapılması gerekir. Akut böbrek yetersizliği olan ezilme sendromlu hastalarda en etkili tedavi seçeneği hemodiyalizdir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018