ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Nöropsikiyatrik bulgularla başvuran nörobruselloz olgusu
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Adana  
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Ankara  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 103-105

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, çocukluk çağı, nörobruselloz, nöropsikiyatrik bulgu
Özet

Sinir sistemi tutulumu brusellozun nadir bir komplikasyonu olup nörolojik belirtilerle seyredebildiği gibi psikiyatrik belirtilerle de seyredebilir. Nörolojik olarak menenjit, meningoansefalit, periferik nöropati ve radikülopatiye rastlanır. Psikiyatrik bulgular ise konfüzyon, halüsinasyon, manik ve paranoid davranışlar, depresyon ve psikotik tepki gibi değişik şekillerde olabilir. Çocuklarda nörobruselloz daha çok menenjit ve menengoansefalit olarak ortaya çıkmakta olup psikiyatrik bulgular nadirdir. Bu olgu bildirisinde nöropsikiyatrik bulguların ön planda olduğu nörobruselloz tanısı alan sekiz yaşındaki kız hasta sunulmuştur. Endemik bölgelerde açıklanamayan nöropsikiyatrik belirtileri bulunan hastalarda nörobruselloz tanısı akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018