ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bronşiyolitis obliteranslı çocukların annelerinde uyku niteliğinin değerlendirilmesi
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 99-102

Anahtar Kelimeler: Anne, bronşiolitis obliterans, çocuk, uyku kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bronşiyolitis obliteranslı (BO) çocuğu olan annelerin uyku niteliğinin değerlendirilmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya BO’lu çocuğu olan 36 anne ve sağlıklı çocuğu olan 62 anne alındı. Çalışmaya alınan tüm anneler Pittsburgh uyku niteliği endeksini (PUNE) yanıtladı. 
Bulgular: Hasta ve kontrol grubunda yer alan annelerin çocuklarının yaş ortalaması istatistiksel olarak benzerdi (BO grubunda 3,57±2,58 iken kontrol grubunda 3,85±1,46 p>0,05). Toplam PUNE ve öznel uyku niteliği puanları BO grubundaki annelerde kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,015). 
Çıkarımlar: Bu çalışmada, BO’lu çocuğu olan annlerin yaşam niteliğinin sağlıklı çocuğu olanlara göre anlamlı kötü olduğu gösterilmiştir. Çocuğun bakımı ile birincil ilgili olan annelerin psikolojik iyilik hali çocuğun bakım ve gelişimini etkileyeceğinden bu annelerin destek açısından değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018