ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları
1 Amerikan Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Amerikan Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 135-137

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, tarama programı, yenidoğan
Özet

Amaç: Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı sonuçlarını bildirmek ve güncel literatürle birlikte tartışmak. 
Gereç ve Yöntem: Amerikan Hastanesi’nde Haziran 2004-Temmuz 2009 tarihleri arasında tüm yenidoğanlar ( 8052) çalışmaya alındı ve üç basamaklı bir program uygulandı. 
Bulgular: Beş bebekte (%0,06) iki taraflı, beş bebekte ise tek taraflı (%0,06)  sensorinöral  işitme kaybı saptandı.
Çıkarımlar: Doğuştan işitme kaybı  doğumsal önemli anomaliler arasında en sık görülenlerden biridir ve  tanı koyulmadığında konuşma, dil, sosyal ve bilişsel gelişme, çevreye uyum ve iletişimde gecikmeye yol açmaktadır. Yenidoğan işitme taraması programı doğuştan işitme kayıplarının erken  dönemde saptanması için gereklidir. İşitme kaybının erken saptanması ile birçok çocuğa erken müdahale edilecek ve daha iyi klinik  sonuçlara varılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018