ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa  
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa  
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 131-134

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiperkalsiüri, idrar kalsiyum kreatinin oranı, normal değerler, persantil
Özet

Amaç: Hiperkalsiüri taramasında spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı pratik bir yöntemdir. Bu çalışmada sağlıklı çocuklarda yaşlara göre spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı normal persantil değerlerini ve hiperkalsiüri yaygınlığını belirlemek istedik.  
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 614 çocuk alındı. Olguların sabah ikinci idrar örnekleri toplandı ve kalsiyum/kreatinin oranı mg/mg olarak hesaplandı. Olgular Grup 1 (1-6 ay), Grup 2 (7-12 ay), Grup 3 (13 ay-2 yaş), Grup 4 (25 ay-6 yaş), Grup 5 (7-12 yaş) ve Grup 6 (13-16 yaş) olmak üzere altı farklı gruba ayrılarak incelendi.  
Bulgular: Olgularımızın kalsiyum/kreatinin oranları ortalama±SS, Grup 1’de 0,33±0,10, Grup 2’de 0,23±0,06, Grup 3’de 0,15±0,08, Grup 4’de 0,13±0,08, Grup 5’de 0,09±0,07, Grup 6’da 0,08±0,07 saptandı. Olgularımızın yaş ilişkili 95. persantil değerleri Grup 1’de 0,57, Grup 2’de 0,40, Grup 3’de 0,32, Grup 4’de 0,26, Grup 5’de 0,23 ve Grup 6’da 0,23 bulundu. Bölgemizde hiperkalsiüri yaygınlığı %4,7 bulundu. İdrar kalsiyum kreatinin oranı ile yaş ve vücut kitle indeksi arasında olumsuz yönlü ilişki gözlendi.
Çıkarımlar: İdrar kalsiyum/kreatinin kaynak değerlerinin saptanmasında çocuğun yaşının, 95. persantil değerlerinin ve coğrafik farklılıkların göz önünde bulundurulması sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018