ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları
1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 124-126

Anahtar Kelimeler: Antikardiyolipin antikorları, çocuk, portal ven trombozu
Özet

Amaç: Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorlarının sıklığının ve portal vendeki tromboz üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması.  
Gereç ve Yöntem: Bu ileriye dönük çalışmaya portal ven trombozlu 20 ve kontrol grubu olarak sağlıklı 20 çocuk alındı. Antikardiyolipin IgM ve IgG ölçümleri ELISA yöntemi kullanılarak yapıldı. 
Bulgular: Portal ven trombozlu hastalarda antikardiyolipin IgG düzeyleri 13,9±4,8 GPL ünitesi, kontrol grubunda 4,4±1,9 GPL ünitesi (p<0,05); antikardiyolipin IgM düzeyleri portal ven trombozlu hastalarda 10,4±5,9 MPL ünitesi, kontrol grubunda 10,4±0,8 MPL ünitesi  (p>0,05) bulundu. Portal ven trombozlu hastaların yedisinde (%35), kontrol grubununun birinde (%5) antikardiyolipin IgG (p<0,05) ve portal ven trombozlu hastaların ikisinde (%10), kontrol gurubunun ikisinde (%10) antikardiyolipin IgM (p>0,05) yüksekti (>10 GPL ve MPL ünitesi). 
Çıkarımlar: Çocuklarda antikardiyolipin IgG, portal ven trombozu ile anlamlı ilişkilidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018