ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 120-123

Anahtar Kelimeler: Erken dönem hastalık oranı, risk etkenleri, seyir, trombofili, tromboz, yenidoğan
Özet

Amaç: Çalışmamızda yenidoğan döneminde bir yıllık sürede saptanan tromboz olgularının incelenmesi ve bu bebeklerin bir yıllık izlemlerinde seyirlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.   
Gereç ve Yöntem: Bir yıllık süre içerisinde (2007 yılı) yenidoğan döneminde tromboz saptanan tüm hastalar çalışmaya alındı. İleriye dönük olarak hastaların; cinsiyet, gebelik haftası, ilk bulguların saptandığı yaş, perinatal risk etmenleri, radyografik bulgular, trombozun saptandığı alan, uygulanan tedavi şekli ve süresi, tromboz saptandığında bakılan kan sayımı ve pıhtılaşma testleri, protrombotik durum testleri, yenidoğan dönemi ve bir yaşındaki izlem sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Belirlenen sürede beş hastada tromboz geliştiği saptandı. Hastaların beşi de erkekti. Ortalama gebelik haftası, doğum ağırlığı ve trombozun saptandığı doğum sonrası yaş sırasıyla 34 hafta, 2352 gr ve 11 gün idi. Saptanan risk etkenleri erken doğum (iki hasta), zor doğum, preeklampsi, gebelik diyabeti ve dehidratasyon idi. Trombozun saptandığı alanlar v. cava inferior, sol portal ven, sol v. saphena manga, sol sinüs venosus ve sağ renal ven idi. İleri incelemelerde bir olguda antitrombin III eksikliği belirlendi. Bir yıllık izlemde bir bebek ani bebek ölümü nedeniyle kaybedildi. Diğer bir bebeğin ise nöromotor gelişiminin geri olduğu saptandı.
Çıkarımlar: Yenidoğan döneminde trombozun erken tanı ve tedavisi erken dönem hastalık ve ölüm oranını azaltır. Bu nedenle tromboz gelişiminde risk etkenleri iyi bilinmeli ve bu risk etkenlerine sahip hastalarda tromboz gelişme olasılığına karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018