ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
“Her şey çocuk içindir”
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa  
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 112-114

Anahtar Kelimeler: Ana sağlığı hizmetleri, çocuk sağlığı hizmetleri, tıp tarihi, Türkiye
Özet

Araştırmalar, ülkemizde üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, yenidoğan bakımı konusunda çağdaş hizmet sunumunun 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarına tarihlendiğini göstermektedir. Çağdaş bilimsel tıbbın kurumsallaşması ve hizmetin toplum içinde yaygınlaşması çabaları bu geçiş döneminde yoğunlaşmaktadır. 1894’te ülkemizin ilk doğum evini açan, çağdaş kadın hastalıkları ve doğum hekimliği, ebelik, ana-çocuk sağlığı, yenidoğan bakımı konularında öncülük etmiş bir aydın olan Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın hizmetleri bu sürecin çarpıcı örneklerindendir. Onun mesleki yaşamında destek verdiği yüzlerce genç arasında, ülkemizin ilk kadın hekimi Dr. Safiye Ali de vardır. Almanya Würzburg Tıp Fakültesi’nden mezun olarak yurduna dönen Safiye Ali Krekeller, o dönem için yepyeni bir ana-çocuk sağlığı kurumu olan Süt Damlası’nda çalışmış ve sadece tedavi edici değil, nüfus tabanlı koruyucu sağlık hizmeti de sunmuştur. Bu çalışmada, Viladethane ve Süt Damlası evleri kısaca tanıtılmakta, kurumsal ve toplum sağlığını önceleyen yeni bir yaklaşımın örneğinden söz edilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018