ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Hidatik kist
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 55-58
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.55
Anahtar Kelimeler: Albendazol, cerrahi, çocuk, hydatik kist
Özet

Hidatik hastalık, tenya ekinokokkus granulozus tarafından vücudun farklı organlarında meydana getirilen kist lezyonlar ile karakterizedir. Karaciğer en çok tutulan organdır, bunu akciğerler takip eder.  Tanı koymada, Türkiye’nin endemik bölgede bulunması nedeni ile büyük bir zorluk yoktur.  Endemik ülkede yaşıyor olmak, klinik ihtimal, görüntüleme yöntemleri ve serolojik testler tanı koymada yeterli olmaktadır.  Ailenin diğer bireylerinde de hastalığın olması veya çoklu organ tutulumu da, tanıyı destekler bulgulardır. Son yıllarda bu olgular, başka bir sebepten dolayı uygulanan ultrasonografi esnasında saptanarak bölümümüze yollanmaktadır. Ultrasonografi, batın-göğüs bilgisayar tomografileri ve seroloji testleri, başlıca yardımcı tanı metodlarıdır. Tedavi yaklaşımı; açık cerrahi, laparoskopik cerrahi, ultrasonografi rehberliğinde aspirasyoın, medikal tedavi eşliğinde cerrahi girişim, ve albendazol kullanımı ile yalnıozca  tıbbi tedavi, olarak sıralanabilir. Yetersiz drenaj, kalan kavite içinde abse gelişimi, kist tekrarı ve periton boşluğuna yayılma olasılığı korkusu ile laparoskopi girişimi ve ultrasonografi eşliğinde uygulanan drenaj prosedürleri tavsiye edilmez. Bizim tedavi protokolümüz, önceki yıllarda her olguda cerrahi girişim uygulamasından, son yıllarda, seçilmiş olgularda, sadece albendazol kullanımı şekline dönüşmüştür.  Sonuç olarak: operasyon esnasında skolosidal ajan kullanımına gerek yoktur. Hatta bu ajanlar ölüm sebebi olabilirler. Kist kavitesi temizlendikten sonra, açık fakat kendini belli etmeyen safra kanalları, yazıyı hazırlayan otör’ün kullandığı manevra ile bulunur ve sütüre edilirler. Geride kalan boşluğu doldurmak için ne dikiş ile daraltma ne de omentum ile doldurma işlemine teşebbüs edilmez. Kist içi ve karaciğer altının drenajını takiben kavite periton boşluğuna açık bırakılır. Dalak kistleri için, aşılama prosedürünü takiben splenektomi, böbrek kistleri için parsiyel kistektomi ve akciğer kistleri için ise açık bronş ağzlarının dikiş ile kapatılması ve kist boşluğunu küçültmek için kapitonaj tekniği tavsiye edilir.1995 yılından beri, albendazol tedavisi, herhangi bir yan etkiye bağlı durdurulma gereksinimi olmadan, olgularda kullanılmaktadır. Eğitim, veteriner işbirliği ve hayvancılıkla uğraşanlarda profilaktik albendazol kullanımı ile, belki, Türkiye endemik ülke konumundan çıkarılabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018