ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Girişimler sırasında aile üyeleri nerede olmalı?
1 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın  
2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 53-60

Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, çocuk, girişim
Özet

Amaç: Sağlık çalışanlarının girişimler sırasında aile katılımı ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve hemşire - hekim bakış açılarındaki farkı saptamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Şubat-Mart 2007 tarihleri arasında, Behcet Uz Çocuk Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ndeki Çocuk Klinikleri’nde çalışan 95 hemşire ve 41 hekim çalışmaya katılmıştır. “girişimlerde ailenin katılmasına yönelik hemşire ve hekim düşünceleri anket formu” kullanılarak toplanan veriler; yüzdeler alınarak ve Ki kare testi kullanılarak incelenmiştir. 
Bulgular: Hemşire ve hekimlerin aile katılımını en çok tercih ettikleri girişim yara pansumanı (hemşireler %66,3-hekimler %75,6), en az tercih ettikleri girişim resüsitasyon ve endoktrakeal entübasyondur (hemşireler %1,1- hekimler %2,4) (p>0,05). Ailenin girişimlere katılmasını gerektiren nedenlerden hemşire ve hekimler arasında farklı görüş oluşturan nedenler: “İşlem sırasında katılımı sağlayarak çocuğun hareketsiz kalmasını ve işlemin rahat ve doğru şekilde gerçekleşmesini sağlamak” ve “Güven ve rahatlığı sağlamak” tır (X2= 8,45-p=0,01). Ailenin girişimlere katılmamasını gerektiren nedenlerden hemşire ve hekimler arasında farklı görüş oluşturan neden: “Ailenin herhangi bir sorun geliştiğinde çalışanlar hakkında dava açma, yasal süreci başlatma korkusu oluşturabileceği için”dir (X2=10,76-p=0,00). Çalışılan kurumlarda çocuğa yapılan invaziv işlemler sırasında ailenin katılımına izin verilmesi konusunda yazılı politika yoktur. 
Çıkarımlar: Sağlık çalışanları aile katılımını işlemin girişim düzeyi arttıkça tercih etmemektedir. Hemşireler aile katılımı, güven ve rahatlığı sağlama konularına daha fazla önem vermektedirler. Hekimler aile katılımının neden olacağı dava açma, yasal süreç başlatılması korkusunu daha fazla yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018