ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Subakut sklerozan panansefalit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi
1 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye  
2 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Gaziantep  
3 Özel Gazi Medikal Tıp Teşhis Merkezi, Radyoloji ve Manyetik Rezonans Laboratuvarı, Gaziantep, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 49-52

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kızamık, subakut sklerozan panansefalit
Özet

Amaç: Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde düzenli takibe gelen subakut sklerozan panansefalitli olgularımızın klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Hastalığın başlangıç bulguları, klinik seyri ve radyolojik bulguları değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya düzenli izleme gelen toplam 33 hasta alınmıştır. Ortalama yaş, hastalık başlangıç yaşı, kızamık geçirme yaşı ve latent devre sırası ile 10,53±2,37 yıl, 7,93±1,84 yıl, 13,06±8,85 ay ve 6,96±1,99 yıl olarak belirlendi. Olguların %78’i erkek (n=26), %22’si kızdı (n=7). Olguların %52’si (n=17) evre 3a’da yer almaktaydı. Olguların %97’sinde (n=32) kızamık geçirme öyküsü varken, %42’si (n=14) aşılanmamıştı. En sık başvuru bulgusu başta düşme iken, olguların %60’ına (n=20) görüntüleme yapılmıştı. En sık radyolojik anormallik T2 ağırlıklı serilerde saptanan periventriküler ve subkortikal beyaz cevher değişiklikleriydi. Olguların %52’sinde (n=17) nöbetler devam ederken en sık rastlanan nöbet tipi miyoklonik nöbetlerdi. Yine olguların %88’i (n=29) fizik tedavi almazken, %67’sinde (n=22) değişen derecelerde kontraktürler vardı. 
Çıkarımlar: Subakut sklerozan panansefalit gelişmekte olan ülkeler için halen ciddi bir sağlık sorunudur. Kontraktürlerin mümkün olduğunca engellenmesi ve yaşam kalitesinin artması için hastalar fizik tedavi programına gitmeye teşvik edilmelidirler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018