ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Antibiyotiklerde direnç sorunu
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 45-49

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlar, direnç genleri
Özet

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi mikroorganizmaların antibiyotiklere giderek artan oranda direnç geliştirmesi nedeni ile giderek daha zor hale gelmektedir. Bakteriyel direnç tedavi başarısızlıklarına, ampirik antibakteriyel tedavi protokollerinin yetersizliğine, dirençli bakterilerin hastane ve toplumda yayılmasına, uzamış hastane yatışlarına ve mortalitede artışlara neden olmaktadır. Bu yazıda bakteriyel direnç sorunu gözden geçirilmekte, sık kullanılan antibakteriyel ajanların etki mekanizmaları ve bakterilerin bu mekanizmaları engellemek için geliştirdikleri yöntemler özetlenmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018