ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Otizm: Klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanı, tedavi ve bazı güncel gelişmeler
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 37-44

Anahtar Kelimeler: Erken tanı, klinik özellikler, nörobiyolojik özellikler, otizm, tedavi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı otizmin klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanısı ve tedavisi ile ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesidir.             
Gereç ve Yöntem: PubMed arama motoru kullanılarak otizmin klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanısı ve tedavisi ile ilgili geçmişte yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir.  Ayrıca konuyla ilgili kitap bölümleri de çalışmaya dahil edilmiştir.  
Bulgular: Otizm nörobiyolojik bir sendrom olup farklı mekanizmalar üstünden birçok farklı alt tipi olan bir hastalıktır. Genetik temelde ama çevresel koşullardan da etkilenen nöroanatomik devrelerin tutulma yaygınlığına ve derecesine bağlı olarak klinik belirtiler ortaya çıkar. Klinik özellikler arasında toplumsal etkileşimde ve iletişimde bozulma ve davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntünün olması, duyu ve davranış sorunları vardır.   
Çıkarımlar: Otizmin kesin bir tedavisi yoktur ve yaşam boyu süren bir hastalıktır. Erken tanı ile erken bir uygun eğitimin başlaması uyum becerilerini oldukça artırabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018