ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Prematürelerde bronkopulmoner displazi işitme ve oftalmolojik açıdan izlem
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 23-24

Anahtar Kelimeler: BPD, işitme yönünden izlem, oftalmalojik izlem, prematüre
Özet

Prematüre doğanların taburcu olduktan sonra izlemi, zamanında doğan bebeklerin izlemlerinden farklıdır. İzlem; diğer bebeklerden farklılık gösteren büyüme ve gelişmelerinin olması ve perinatal dönemdeki sorunların neden olduğu komplikasyonlarının izlenmesi amacıyla yapılır. Prematüre yenidoğanların bronkopulmoner displazi (BPD), oftalmalojik sorunlar ve işitme sorunları yönünden izlemleri mutlaka yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 28.08.2018