ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Astım izleminde önemli noktalar
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji - İmnünoloji ilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 11-14

Anahtar Kelimeler: Astım, çocukluk, kontrol
Özet

Astım kendiliğinden ya da tedavi ile düzelen, süreğen, inflamatuvar, tıkayıcı hava yolu hastalığıdır. Çocukların okula devamına engel olan, yaşam kalitelerini bozan önemli bir süreğen hastalıktır. Tedavinin amacı çocukların  süreğen belirtilerini ve astım ataklarını önlemek, normal günlük yaşantılarını ve normal akciğer işlevlerini sağlamak ve ilaçların yan etkisinden korumaktır. Süreğen hastalıkların izlenmesinde hasta-doktor ilişkisi çok önemlidir. Tedavi planlama ve hastaların izlenmesinde “Global initiative for asthma” hasta doktor işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle hasta ve hasta yakınları ile sıkı bir iletişim kurmak gereklidir. Hastanın astımı için önem taşıyan risk etkenleri belirlenmeli ve bunlarla temas azaltılmalı ya da en aza indirilmelidir. Hastanın astımı derecelendirilmeli, değerlendirilmeli ve uygun tedavi başlanıp izlenmelidir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, kontol edici ve belirti giderici olarak iki gurupta incelenmektedir. İnhaler steroid ve montelukast gibi kontrol edici ilaçlar uzun süreli düzenli kullanılmalıdır. Belirti giderici olan beta agonistler belirti olduğunda kullanılmalıdır. Hastanın belirtileri kontrolde değilse ilaç dozu artırılmalı ya da yeni ilaç eklenmeli, kontrol sağlanınca ilaç dozu azaltılmalıdır. Hastaya ani atağın tedavisini nasıl yapacağı yazılı verilmeli, doktorunu ne zaman arayacağı ve ne zaman acile başvuracağı belirtilmelidir. Ayrıca komorbid hastalıklar ve reflü olup olmadığı değerlendirilip, uygun tedavi seçenekleri verilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018