ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Çocuklarda astım tanı ve ayırıcı tanısında güçlükler
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 6-10

Anahtar Kelimeler: Astım, ayırıcı tanı, çocuklar, tanı
Özet

Solunum yollarının kronik enflamatuvar hastalığı olarak tanımlanan astım, çocukluk döneminin en sık rastlanan kronik hastalığıdır. Astım tanısında solunum fonksiyon testleri önemlidir. Ancak küçük çocuklarda solunum fonksiyon testlerinin yapılması uyum problemleri nedeniyle güç olduğu için tanıda öykü, klinik ve laboratuvar bulgular önem kazanır. Öykü geniş olarak alınmalı ve astım bulgularının ortaya çıkmasına neden olan faktörler ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Allerjenler ve irritan faktörlerle karşılaşılması durumunda klinik bulguların ortaya çıkması astım tanısında önemlidir. Ayrıca klinik bulguların uygulanan astım tedavisiyle düzelme göstermesi tanıda değerlidir. Astım tanısının erken dönemde konması ve tedavinin erken başlatılması hastalık bulgularının daha kolay kontrol altına alınabilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018