ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Pediatrik zor astım ve tedavisi
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 1-5

Anahtar Kelimeler: Çocuk, epitelyal bariyer, “remodelling”, zor astım
Özet

Çocukluk çoğu astımları arasında oranı %5’ten daha az olan zor astım, günlük 500 mcg flutikazon propiyonat ya da eşdeğeri inhale steroid, uzun etkili beta-2 agonist ya da teofilin ve lökotrien antagonistler kullanılmasına rağmen altı ayın üzerinde devam eden her gün semptom geçirme, sık oral kortikosteroid gereksinimi ve sık atakların gözlenmesi olarak tanımlanır. Solunum yolunda geriye dönüşümsüz değişikliklerin (remodelling) çocukluk çağında gelişmemesi, hava yolunun hızlı kendini yenilemesi, etkin inhalasyon tekniklerinin ve inhale steroidlerin kullanılması ve mesleki karşılaşmanın olmamasından dolayı çocukluk çağında zor astım olması beklenmez. Bu nedenle de “pediatrik zor astım” bir ayırıcı tanı ve tedaviye uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Bu süzgeçten geçirildikten sonra zor astım tanısı devam eden olguların noneozinofilik, beta-2 reseptör yanıtı bozuk, steroid direnci yüksek bir enflamatuar fenotipe sahip oldukları gösterilmiştir. Bazal membran kalınlıklarının oldukça yüksek olması yangısal mekanizmalardan daha çok disfonksiyonel mekanizmaların daha ön planda rol oynadığını desteklemektedir. Bu olgularda mutlaka çevresel kontrol ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması sağlanmalı ve tedavi yöntemleri ve inhalasyon teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018