ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 132-136
DOI: 10.4274/tpa.45.132
Anahtar Kelimeler: Aşılama, çocuk, hepatit B, hepatit C, yaygınlık (prevalans)
Özet

Amaç: Bu çalışma, ülkemizde genel hepatit B aşılamasının başlamasından sonra çocukların ne kadarının aşılandığını ve aşılanan çocukların ne kadarının bağışıklık geliştirdiğini belirlemek, hepatit B ile enfekte veya taşıyıcı olanları tespit etmek ve ek olarak hepatit C yaygınlığını göstermek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarının birinci sınıfında bulunan yedi yaşındaki çocuklarda yapılan kesitsel bir araştırmadır.  Çocuklardan alınan venöz kan örneklerinde ELİSA (Enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile HBsAg, Anti-HBs, anti-HCV, anti-HBc IgG ve IgM bakılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 607 çocuktan 301’i (%49,6) kız, 306’sı (%50,4) erkekti. Anti-HBs (+) olan çocukların sayısı 449 (%73,9), anti-HBs (-) olanların sayısı 158 (%26,1) idi. HBsAg ve anti-HCV için %0,16 yaygınlık değerleri elde edildi. 
Çıkarımlar: Bölgemizde HBsAg ve anti-HCV yaygınlığının beklenenden düşük bulunması bize sağlık hizmetlerinde başarılı çalışmalarla ülkemizdeki viral hepatit yaygınlığının gelişmiş ülkelerdeki seviyelere indirilebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018