ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Çağrılı Yazılar
Çocukluk çağında bronşiyolitler: Etiopatojenez ve immünolojik akciğer hasarındaki yenilikler
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 75-81
DOI: 10.4274/tpa.45.75
Anahtar Kelimeler: Bronşiyolit, çocuk, immünopatojenez, respiratuar virüs
Özet

Akut bronşiyolit, iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu bronşiyollerin enflamasyonu ile belirgin, hışıltı ‘wheezing’, öksürük, hızlı solunum, göğüste çekilmeler ve ekspiryumda uzama ile seyreden bir hastalıktır. Etiolojide en sık etken respiratuar sinsisyal virüs olmakla birlikte birçok patojen rol almaktadır. Respiratuar sinsisyal virüs  ya da diğer virüslerle karşılaşan tüm çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu gelişmemesinde, viral patojenin oluşturduğu hücresel hasar ile birlikte konağa ait anatomik ve immünolojik etmenler rol oynamaktadır. Çocuklardaki viral enfeksiyonlar Th1/Th2 immün yanıtı değiştirebilmektedir. Hastalığın şiddeti immün yanıta bağlı olarak gelişen enflamasyonun derecesine göre değişebilmektedir.  Ayrıca akciğerlerdeki non-adrenerjik non-kolinerjik nörojenik sistemin aktivasyonuna bağlı olarak hastalığın şiddetinde artma gözlenebilmektedir.  Genetik yatkınlığı olan çocuklarda şiddetli respiratuar  virüs  enfeksiyonu gelişmektedir. Bu derlemede bronşiyolitin ortaya çıkmasında, şiddetli seyretmesinde sorumlu enfeksiyon ajanları yanında çevresel etmenler, konağın genetik ve yapısal yatkınlığı ve bu yatkınlıkta immün yanıtın rolü anlatılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018