ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Transvers miyelit tablosu ile getirilen akut dissemine ansefalomiyelit olgusu
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 299-302
DOI: 10.4274/tpa.45.299
Anahtar Kelimeler: Akut dissemine ansefalomiyelit, çocuk, transvers miyelit
Özet

Akut dissemine ansefalomiyelit, merkezi sinir sisteminin enflamatuvar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Dokuz yaşında erkek hasta iki gün önce başlayan yürüyememe, bacaklarını hissedememe, idrar ve dışkı kaçırma yakınması ile getirildi. Fizik bakısında, üst ekstremitelerde kas gücü 5/5, alt ekstemitelerde 1/5 idi. Her iki alt ekstremitelerden başlayıp T8 düzeyine kadar uzanan yüzeyel duyu kaybı vardı. Spinal manyetik rezonans görüntülemesinde, C3’ten konus medüllarise uzanan ve kontrast madde tutulumu gösteren hiperintens yaygın lezyon saptandı. Elektromiyografi poliradikülonevritle, beyin manyetik rezonans görüntülemesi bulguları akut dissemine ansefalomiyelit ile uyumluydu. Bu olgu dolayısıyla transvers miyelit tablosu ile getirilen hastalarda akut dissemine ansefalomiyelit olabileceğini, bu nedenle spinal manyetik rezonans görüntülemesi yanında kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinin de yapılmasının uygun olacağını vurgulamak isteriz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018