ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğan döneminde preseptal selülit
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 295-298
DOI: 10.4274/tpa.45.295
Anahtar Kelimeler: Dakriyostenoz, hemofilus influenza, preseptal selülit, yenidoğan
Özet

Yenidoğan döneminde preseptal selülit nadirdir. Burada doğuştan dakriyostenoz zemininde gelişen hemofilus influenzaya bağlı preseptal selülit tanısı alan bir yenidoğan olgusu sunulmuştur. Ondokuz günlük erkek hasta sol gözde akıntı, şişlik ve kızarıklık nedeni ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde sol göz çevresi ödemli, hiperemikti, akıntısı mevcuttu. Kraniyoorbital tomografisinde doğuştan dakriyostenoz saptandı. Hastaya damardan ampisilin ve seftriyakson başlandı. Göz kültüründe beta laktamaz negatif hemofilus influenza üredi. İzlemde “probing” yapılması planlandı. Hemofilus influenza yenidoğanda preseptal selülitin nadir etkenlerindendir. Hastalık zemininde doğuştan dakriyostenoz gibi anomaliler olabileceğinden çocuk göz doktorları ile birlikte çalışmak yararlı olacaktır. Böyle olgularda genel anestezi altında uygulanan “probing” ameliyatlarından başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018