ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin çinko, bakır ve demir düzeylerinin karşılaştırılması
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 272-279
DOI: 10.4274/tpa.45.272
Anahtar Kelimeler: Bakır, çinko, demir, erken doğmuş bebeğin anne sütü, laktasyon dönemi, zamanında doğmuş bebeğin anne sütü
Özet

Amaç: Kayseri’de doğan erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır, çinko ve demir düzeylerini belirlemek, anne sütlerinin bebeklerin çinko, bakır ve demir gereksinimlerinin ne kadarını karşıladığını saptamak, bu elementlerin sütteki düzeyi ile laktasyon zamanı, erken doğma ve bebeklerin gestasyonel yaşı arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 47’si erken ve 41’i zamanında doğmuş olan 88 bebeğin annesinden laktasyonun farklı üç döneminde alınmış olan anne sütü örnekleri kullanıldı. Erken doğmuş bebekler kendi aralarında gestasyonel yaşlarına göre 28-30, 30-32, 32-34 ve 34-36 haftalık olarak dört gruba ayrıldı. Süt örneklerinin bakır, çinko ve demir düzeyleri ICP (Inductively Coupled Plasma) Spektroskopi cihazı ile mg/L olarak ölçüldü.
Bulgular: Kayseri’de yaşayan zamanında ve erken doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır içeriği literatüre göre belirgin olarak düşük bulundu. Laktasyonun ilerlemesi ile anne sütünün bakır, çinko ve demir içeriğinde azalma tespit edildi. Erken doğmuş bebeğin anne sütünün kolostrumunun bakır düzeyi zamanında doğana göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Erken doğmuş bebeklerin anne sütleri gestasyonel yaşlarına göre karşılaştırıldığında, 28-30 haftalık grubun kolostrumunun bakır düzeyi diğer erken doğmuş bebek gruplarınkine göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Çinko düzeyi ise laktasyonun her üç döneminde 28-30 haftalık grupta diğer gruplara göre daha yüksek olarak bulundu. 
Çıkarımlar: Kayseri’de erken doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır, çinko ve demir düzeyleri bu bebeklerin günlük gereksinimlerine göre düşüktür. Anne sütü ile beslenen bu bebeklere bakır, çinko ve demir desteği yapılması gerekmektedir. 28-30 haftalık bebeklerin anne sütlerinin çinko düzeyi diğer erken doğmuş bebeklere göre daha yüksektir. Bu özellik çinkonun büyüme ve gelişme üzerine olan olumlu etkileri ile ilişkili olabilir ve ileri derecede erken doğmuş bebekler için hazırlanacak formül mamalarda dikkate alınabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018