ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
5 İl Ambulans Servisi, Mersin, Türkiye  
6 Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye  
7 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Türkiye  
8 Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 268-271
DOI: 10.4274/tpa.45.268
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ileri yaşam desteği, yeniden canlandırma
Özet

Amaç: Mersin ilinde 2004-2008 yılları arasında çocuk sağlığı ile ilgili doktorlara uygulanan “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)” kurslarının değerlendirilerek daha verimli bir şekilde yapılandırılmasını sağlamak.
Gereç ve Yöntem: Yedi kursa ait veriler geriye dönük olarak incelendi. Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılara uygulanan test sınavı sonuçları karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 önemli kabul edildi. 
Bulgular: Kurslara 150 pratisyen hekim katıldı. Eğitim öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında kurs sonrası değerler kurs öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p<0,001). Kurs içeriğindeki sekiz konuya ait veriler ise ayrıca incelendiğinde, her konu için kurs sonrası değerler kurs öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05).
Çıkarımlar: Kurslara katılan hekimlerin kurs öncesindeki bilgilerinin çocuklara ileri yaşam desteği sağlamada yetersiz olduğu saptanmıştır. Kurs sonrasında ulaşılan başarı kursun verimliliğini göstermektedir. Bu durum ÇİLYAD kurslarının yaygınlaştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Uzak dönem değerlendirmeleri yapılarak kurs etkinliğinin ne süreyle devam ettiği saptanmalı ve güncelleme kursları yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018