ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastalarda temassız infrared alın termometresi ile standart termometrelerin karşılaştırılması
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 257-263
DOI: 10.4274/tpa.45.257
Anahtar Kelimeler: Civalı termometre, dijital termometre, temassız infrared alın termometresi, vücut ısısı, yenidoğan
Özet

Amaç: Bu çalışmada yenidoğan döneminde temassız infrared alın termometresi ile civalı termometre ve dijital termometre ölçümlerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya rastgele seçilmiş 179 yenidoğan alındı. Isı ölçümleri infrared derece ile alından, diğer iki termometre ile de koltuk altından olmak üzere eş zamanlı olarak üç farklı teknik ile yapıldı. Ölçümlerde Thermoflash LX-26 (France-China) marka temassız infrared alın termometresi, MC-203-E (Omron Health Care, Europe) dijital termometre ve civalı cam geleneksel termometre kullanıldı. Her ölçüm cihazı ile 2091 defa ölçüm olmak üzere toplam 6273 ölçüm yapıldı.
Bulgular: Elde edilen ortalama değerler ve standart sapmalar sırasıyla temassız infrared alın termometresi için 37,2±0,5 °C, civalı termometre için 36,7±0,4 °C, ve dijital termometre için 36,6±0,4 °C olarak saptandı. Bland Altman eğrisine göre temassız infrared alın termometresi ile yapılan ölçümlerin %95 güven aralığında, kabul edilen sınırlarda civalı termometre sonuçlarına göre -0.37°C ve +1.54°C aralığı arasında, dijital termometre sonuçlarına göre -0,40°C ve +1,54°C aralığında olduğu saptandı. Temassız infrared alın termometresinin duyarlılığı yüksek (%81), özgünlüğü düşük (%50) olarak belirlendi [%95 güven aralığı (41,6-58,4)].
Çıkarımlar: Temassız infrared alın termometresinin yenidoğan yoğun bakım birimlerinde yatan bebeklerde vücut ısısının değerlendirilmesi amacıyla kullanılamayacağı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018