ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğanlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri arasındaki ilişki: Tedavide kullanılabilir mi?
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye  
2 Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Kayseri, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 334-338
DOI: 10.4274/tpa.45.334
Anahtar Kelimeler: Eritropoietin, hipoksik-iskemik ansefalopati, yenidoğan
Özet

Amaç: Yenidoğan hipoksik iskemik ansefalopatisi ciddi bir hastalığa ve ölüme sebep olmasına rağmen günümüzde etkin bir tedavisi yoktur. Eritropoietin hipoksik iskemik beyin zedelenmesinden sonra işlevsel olarak iyileşme sağladığı gösterilmesine rağmen uygulama zamanı ve uygun doz uygulaması tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Bu çalışmanın amacı asfiktik yenidoğanlarda hipoksinin şiddeti ve serum eritropoietin seviyesini karşılaştırmak ve bu ilişkinin klinik kullanım açısından önemini değerlendirmektir.  
Gereç ve Yöntem: Eritropoietin düzeylerini doğum sonrası 0, 12, 24, 36, ve 48. saatlerde enzim immün yöntemi ile dört grupta ölçtük. Bu gruplar (1) evre 1 (n=11); (2) evre 2 (n=9); (3) evre 3 hipoksik iskemik ansefalopatisi olan yenidoğanlar (n=8) ve sağlıklı kontrol grubundan (n=10) oluşmakta idi. 
Bulgular: Kontrol grubunda eritropoietin düzeyinin geometrik ortalaması 5 mU/mL idi. Eritropoietin seviyeleri 0 ve 12 saatte grup 2 ve 3’de kontrol ve grup 1’e göre; 24 ve 36. saatlerde ise grup 3’de diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,01). Kontrol ve hipoksik iskemik ansefalopati gruplarında 48. saatte fark yoktu (p>0,05). 
Çıkarımlar: Bu sonuçlara göre zamanında doğan yenidoğanlarda rekombinan insan eritropoietin tedavisinin orta derece hipoksik iskemik ansefalopatide 12 saat, ağır olgularda 24 saat sonra kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018