ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken doğmuş bebeklerde klinik olarak anlamlı patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinliği
1 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 329-333
DOI: 10.4274/tpa.45.329
Anahtar Kelimeler: Bebek, duktus arteriyozus, erken doğmuş bebek, ibuprofen
Özet

Amaç: Çalışmamızda, hastanemizde izlenen erken doğmuş bebeklerde patent duktus arteriyozus (PDA) sıklığının, kendiliğinden kapanma oranlarının, kapanmayanlarda ağızdan ibuprofen tedavisinin etkinliğinin ve yan etkilerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2007-Ocak 2009 arasında 623 erken doğmuş bebek, doğumdan sonra 24-48 saat içinde ekokardiyografiyle (EKO) değerlendirildi. Hemodinamik olarak anlamlı PDA saptanıp kendiliğinden kapanma gerçekleşmeyen hastalara ağızdan ibuprofen ilk gün 10 mg/kg/gün, ikinci ve üçüncü günler 5 mg/kg/gün 24 saat arayla verildi. Duktusu kapanmayan hastalara ikinci kez tedavi uygulandı. Yanıt alınamayanlarda cerrahi ligasyona gidildi.
Bulgular: Altı yüz yirmi üç hastanın 100’ünde PDA saptandı (%16). Patent duktus arteriyozus saptanan hastalarda kendiliğinden kapanma oranı %61 idi. Kapanma olmayan ve hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı olan 39 hastanın %95’inde ağızdan ibuprofenle kapanma sağlanırken, %5’ine cerrahi uygulandı. Tedaviye bağlı önemli yan etki kaydedilmedi. Gebelik haftası, doğum ağırlığı arttıkça kendiliğinden kapanma arttı. Duktus çapı, sol atriyum/aort kökü oranı arttıkça kendiliğinden kapanma azaldı. 
Çıkarımlar: Ağızdan ibuprofenin yüksek etkinliği kabul edilebilir yan etkileri, ve düşük maliyeti nedeniyle duktusun kapatılmasında güvenle kullanılabilecek bir tedavi olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018