ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğanda volüm garantili ventilasyon ile basınç kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 324-328
DOI: 10.4274/tpa.45.324
Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, volüm garanti, yenidoğan
Özet

Amaç: Volüm garantili mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerle basınç kontrollü mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin incelenmesi ve hangi yöntemin daha uygun olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi'nde 2007-2008 yıllarında mekanik ventilasyon uygulanarak izlenen 91 bebek çalışmaya alındı. Bebekler volüm garantili solutma işlemi uygulananlar (VG grubu; n:49) ve basınç kontrollü solutma işlemi uygulananlar (BK grubu; n: 42) olarak iki gruba ayrılarak erken ve geç dönemdeki bulguları incelendi. 
Bulgular: Volüm garantili grubunda mekanik ventilasyon süresi daha kısa ve solunumsal alkaloz sıklığı daha az saptanmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Basınç kontrollü grubundaki bebeklerde pnömotoraks ve ölüm oranları anlamlı derecede yüksek saptandı (sırasıyla p=0,014, p=0,029). 
Çıkarımlar: Yenidoğan bebeklerde volüm garantili solutma işleminin basınç kontrollü solutma işlemine göre daha tercih edilebilir olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018