ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Ergende adneksiyal kitleye yaklaşım
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 111-114
DOI: 10.4274/tpa.46.48
Anahtar Kelimeler: Adneksiyal kitle, ergen, tanı, tedavi
Özet

Ergenlerde  fonksiyonel ve fizyolojik over kisti oluşumları, spektrumun diğer ucundaki çok ciddi kötü huylu tümörlerle birlikte adneksiyal kitle grubunu oluşturmaktadır. Bu yelpazede fonksiyonel olduğu düşünülen olgularda öncelikli yaklaşım bekle-gör yaklaşımıdır. Kötü huylu over tümörlerinin büyük çoğunluğu germ hücreli tümörlerdir. Ergenlerde  temel prensip organ ve fertilite koruyucu yaklaşımdır. Kötü huylu tümörlerde buna evreleme eklenmelidir. Yaygın tümörlerde ise tümörü ortadan kaldıran daha radikal organ ekstirpasyonları ve tümör küçültücü yaklaşım devreye girmektedir. Operasyon sonrası yaklaşım ise genel olarak cisplatin içeren bir kombinasyon kemoterapisidir. Bütün bu tedavileri uygularken ergenin gelişimi, psikolojisi, fertilitesinin korunması ve sonraki tedavi süreci de dikkate alınarak multidisipliner bir yaklaşım ön planda olmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018