ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Puberte gecikmesi
1 Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 88-91
DOI: 10.4274/tpa.46.43
Anahtar Kelimeler: Gecikmiş puberte, tanı, tedavi
Özet

Puberte, ergenin gelişiminde fiziksel ve psikolojik olarak oldukça önemli bir dönemdir. Pubertenin başlaması beslenme , etnik grup ve genetik  başta olmak üzere birçok etkene bağlı olarak değişebilmektedir. Puberte genellikle kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından itibaren başlayabilir ve yaklaşık olarak kızlarda 3.5, erkeklerde 2.5 yılda tamamlanmaktadır. Gecikmiş puberte kızlarda 13, erkeklerde 14 yaşında ikincil cins karakterlerinin başlamaması olarak tanımlanabilir. En yaygın sebebi yapısal büyüme ve puberte gecilmesidir. Bu durum erkeklerde yaygındır ve aileseldir ki aynı cinsiyetteki ebeveyninde benzer durum vardır. Tipik olarak sağlıklı çocuklardır ve  kronolojik yaşa göre boy kısalığı ve puberte gecikmesi vardır, fakat bu gecikme kemik yaşı ile uyumludur. Gecikmiş  puberte plazma luteinizan hormon ve follikül stimulan hormon düzeylerine göre sınıflandırılabilir. Santral Sinir Sistemi anomalileri sonucu oluşanlar hipogonadotropik hipogonadizm, gonadal yetersizlik sonucu olanlar ise hipergonadotropik hipogonadizm olarak tanımlanabilir. Yapısal puberte gecikmesi ile patolojik puberte ayırıcı tanısı yapabilmek için ilk basamak detaylı öykü almaktır.  İleri incelemede ise laboratuvar testleri (östradiol, testosteron, GnRH testi, karyotip analizi) ve görüntüleme çalışmaları (sol el ve bilek grafisi, gonad USG, gerekirse MRI) yapılarak ayırıcı tanıya gidilmelidir. Tedavi nedene yönelik olarak kısa ve uzun dönemli olabilir. Gecikmiş puberte ve diğer pubertal problemlerin erken tanımlanıp doğru tanı konulması ve Çocuk Endokrinoloji Uzmanı tarafından uygun tedavi edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018