ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Ergenlik çağında diyabet yönetimi
1 İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 79-81
DOI: Management of diabetes in adolescence
Anahtar Kelimeler: Ergenlik evresi, diyabet, tanı kriterleri, yönetim
Özet

Diabetes Mellitus etyolojiye göre, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır. Tip 1 Diyabet’de insülin salınımında yetersizlik ve eksiklik vardır. Tip 2 Diyabet’te ise artmış insülin direnci vardır. American Diabetes Association’un tanımlamasına göre diyabetin tanı kriterleri, klinik bulgular (poliüri, polidipsi, kilo kaybı, halsizlik) ile birlikte günün herhangi bir saatinde alınan kan şekeri düzeyinin 200 mg/dl ve üzerinde olması veya açlık kan şekerinin (en az 8 saatlik açlıktan sonra) 126 mg/dl ve üzerinde olması, ya da OGTT sırasında 2. saatteki kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde olmasıdır. Çocukluk çağında ortaya çıkan diyabet olgularının %80-95’i Tip1Diyabetlidir. Diyabet tedavisinde amaç hiperglisemi, ketoasidoz ve hipoglisemi ataklarını engellemek, normal büyüme-gelişmeyi sağlamak, ruh sağlığını korumak, birlikte bulunan otoimmun hastalıkları erken belirlemek ve kronik komplikasyonları engellemektir. Bunun için de iyi bir metabolik kontrol sağlamak gerekir. İyi bir metabolik kontrol sağlamak, ergen ve ailesine diyabeti kendi kendilerine yönetebilme yeteneğini kazandıracak kapsamlı ve sürekli bir eğitim ile mümkündür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018