ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Ergenlik döneminde cinsel istismar olgularında adli tıbbi değerlendirme, multidisipliner yaklaşım
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 35-38
DOI: 10.4274/tpa.46.30
Anahtar Kelimeler: Ergen, çocuk, çocuk istismarı, tanı ve tedavi
Özet

Ergenlik dönemi bireyin fiziksel, cinsel, bilişsel ve psikososyal çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci olarak tanımlanmaktadır. Ergenlik dönemi,  erken ergenlik, orta ergenlik ve geç ergenlik olmak üzere üç dönemde incelenmektedir. Fiziksel ve ruhsal olgunlaşmanın tamamlandığı geç ergenlik döneminde çocuğun cinsel davranışları bireysel olmaktan çıkıp daha anlamlı ve toplumda paylaşılan ilişkiler haline dönüşmektedir. Ergenlik döneminde çocuklarda cinsel istismara uğrama riskinin arttığına dair çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda; psikososyal gelişimini  tamamlamamış olan bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel uyarı için kullanılması olarak tanımlanan cinsel istismar olgularında adli tıbbi değerlendirmenin önemi vurgulanmaktadır. Adli tıbbi değerlendirmede tıbbi delil niteliği taşıyan her türlü materyalin korunması, muayenenin en kısa süre içerisinde yapılandırılması, hem saldırıya uğrayan kişinin haklarının korunması hem de saldırganın kimliğinin belirlenmesi açısından  büyük önem taşımaktadır. Adli tıbbi değerlendirmede tıbbi bilirkişi olarak görüşüne başvurulan hekimlerin multidisipliner yaklaşım içerisinde, değişik tıpta uzmanlık alanlarından görüş alarak kendi bilimsel kanaatları ile birlikte adli rapor düzenlemeleri önem arz etmektedir. Ergenlik  dönemi cinsel istismar olgularında da; istismara uğrayan ergenin fiziksel ve ruhsal travma bulgularının değerlendirilmesi aşamasında adli tıbbi ve psikiyatrik muayenelerden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle adli tıp uzmanı, psikiyatri uzmanı, psikolog, pedagog  ve sosyal hizmet uzmanından oluşan deneyimli bir ekip tarafından tıbbi değerlendirmenin yapılması çocuğun topluma yeniden kazandırılması sürecinde büyük önem arz  etmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018