ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğan döneminde nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: posterior mediyastinal gastroenterik kist
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Yenidoğan Bilim Dalı, Elazığ  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 87-89
DOI: 10.4274/tpa.46.17
Anahtar Kelimeler: Enterik kist, solunum sıkıntısı, yenidoğan
Özet

Yenidoğan döneminde mediyastinal enterik kist nadiren görülür. Çoğunlukla bulgu vermez. En sık solunum güçlüğü ile kendini belli eder. Mediyastinal kist omuz anomalilerinin eşlik ettiği bir durumdur ve enterik özellik gösterir. Tanısı esas olarak histolojik bulgularla konulur. Bu yazıda doğum öncesi ultrasonografik incelemede akciğerde kistik adenoid malformasyon tanısı almış ve dört günlükken solunum sıkıntısı gelişmiş bir mediyastinal gastroenterik kist olgusu sunulmuştur. Yenidoğan döneminde mediyastinal gastroenterik kistin tanı ve yönetiminin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018