ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kendiliğinden düzelen doğumsal retikülohistiyositoz (Hashimoto-Pritzker Hastalığı): olgu sunumu
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 84-86
DOI: 10.4274/tpa.46.16
Anahtar Kelimeler: Histiyositoz, taşikardi, yenidoğan
Özet

Langerhans hücreli histiyositozlar aktive olmuş langerhans hücrelerinin klonal çoğalması ile belirgindir. Cilde sınırlı  olabildiği gibi (doğuştan kendiliğinden düzelen retikülohistiyositoz: DKDR), organ tutulumu ile birlikte de olabilir. Doğuştan kendiliğinden düzelen retikülohistiyositoz tanısı için cilt dışı tutulumun olmaması ve lezyonların kendiliğinden gerilemesi şarttır. Uzun dönem izlemde cilt, mukoza, kemik ve hipofizi tutan tekrarlar bildirilmiştir. İzleminde atriyoventriküler ritim uyumsuzluğuna bağlı taşikardi atağı gelişen bir doğuştan kendiliğinden düzelen retikülohistiyositoz olması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018