ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
İnspiratuvar stridor klinik bulgusu ile saptanan argininosüksinik asidüri: yenidoğan olgusu
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 81-83
DOI: 10.4274/tpa.46.15
Anahtar Kelimeler: Argininosüksinik asidüri, inspiratuvar stridor, yenidoğan
Özet

Ağır inspiratuvar stridor klinik bulgusu ile getirilen ve yapılan tetkiklerinde argininosüksinik asidüri tanısı konulan bir yenidoğan olgusu, argininosüksinik asidüride ilk kez inspiratuvar stridorun bir klinik bulgu olarak saptanması ve inspiratuvar stridor saptanan yenidoğan olgularında anatomik bir neden saptanamaması durumunda metabolik hastalık taramasının yapılması gerekliliğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018